ES projekti :: SIA Aisis

Finansē Eiropas Savienība NAP

PROJEKTS NR. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003


Projekta īstenošanas periods: 01.03.2023. – 31.08.2024.

Pētījuma nosaukums: Vakuuma dzesēšanas tehnoloģijas un iekārtas prototipa izstrāde maizes un konditorejas produktu dzesēšanai.

Pētījums tiek īstenots LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRA projekta ietvaros.