Iekārtas koģenerācijas stacijām :: SIA Aisis

Koģenerācija kā alternatīvā enerģētika - tas ir perspektīvs elektroenerģijas iegūšanas veids, kam ir ievērojams potenciāls enerģijas efektīvākā izmantošanā un kas nerada būtiskus riskus apkārtējai videi. Pastāvīgi augot elektroenerģijas cenām, koģenerācija rada aizvien lielāku interesi kā izdevīgs resursu izmantošanas veids.

Mēs piedāvājam izgatavot kā atsevišķus koģenerācijas iekārtu elementus, tā arī kompleksas koģenerācijas sistēmas.